The postcard
Bhamdoun
Lebanon
2012
© Fouad Elkoury